Παραδοσιακή βαφή μεταξιού στην Περσία.
(Traditional silk paintιng in Persia)
Close